Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katalog książek

 1. Kwiatkowski T., 2023, Kapitał społeczny i wyposażenie instytucjonalne jako czynniki sukcesu regionalnych polityk klastrowych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 326.
 2. Baścik M., 2023, Kraków – patrząc na miasto z góry. Katalog wystawy, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 96.
 3. A. Bartos (red.), 2023, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 12, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 58.
 4. Hibner J., Kozumpliková A., Vasiljević D., Varga Á., Morante T., Švajda J., Zawilińska B., Markovič V., Oppong Wiafe J., Laanisto L., Casimiro D., 2023, VIMOMA – Experience design and nature conservation via VIsitor MOnitoring and MAnagement in protected areas. VIMOMA - Zážitkový dizajn a ochrana prírody prostredníctvom monitorovania a manažmentu návštevnosti v chránených územiach, Príručka na účinné monitorovanie návštevnosti v chránených a rekreačných územiach, Inštitút geografie a priestorového manažmentu, Jagelovská univerzita, Ceeweb for Biodiversity, Mendelova univerzita v Brne, Univerzity v Novom Sade, Univerzita Mateja Bela,s.  108. (on line wersja słowacka).
 5. Hibner J., Kozumpliková A., Vasiljević D., Varga Á., Morante T., Švajda J., Zawilińska B., Markovič V., Oppong Wiafe J., Laanisto L., Casimiro D., 2023, VIMOMA – Experience design and nature conservation via VIsitor MOnitoring and MAnagement in protected areas. VIMOMA - Design zážitků a ochrana přírody prostřednictvím monitoringu a managementu návštěvníků v chráněných oblastech, Příručka pro efektivní monitoring návštěvníků v chráněných a rekreačníchoblastec, Institut geografie a prostorového managementu Jagellonské university, Ceeweb for Biodiversity, Univerzity v Novém Sadu, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Mateje Belas. 106. (on line wersja czeska).
 6. Hibner J., Kozumpliková A., Vasiljević D., Varga Á., Morante T., Švajda J., Zawilińska B., Mar-kovič V., Oppong Wiafe J., Laanisto L., Casimiro D., 2023, VIMOMA – Experience design and nature conservation via VIsitor MOnitoring and MAnagement in protected areas. A guidebook for effective monitoring of visitors in protected  and recreational areas, Institute of Geography and Spatial Management of Jagiellonian University, Ceeweb for Biodiversity, Mendel University in Brno, University in Novi Sad, Matej Bel University, s. 104 (on line wersja angielska).
 7. Hibner J., Kozumpliková A., Vasiljević Đ., Varga Á., Morante T., Švajda J., Zawilińska B., Markovič V., Oppong Wiafe J., Laanisto L., Casimiro D., 2023, VIMOMA – Experience design and nature conservation via VIsitor MOnitoring and MAnagement in protected areas. VIMOMA - Dizajn iskustva i očuvanje prirode putem praćenja i upravljanja posetiocima u zaštićenim područjima, Institut za geografiju i prostorno upravljanje, Jagelonski univerzitet, Ceeweb for Biodiversity, Univerzitet u Novom Sadu, Mendel Univerzitet u Brnu, Univerzitet Matej Bel, 106, s. 106. (on line wersja serbska)
 8. Hibner J., Kozumpliková A., Vasiljević D., Varga Á., Morante T., Švajda J., Zawilińska B., Markovič V., Oppong Wiafe J., Laanisto L., Casimiro D., 2023, VIMOMA – Experience design and nature conservation via VIsitor MOnitoring and MAnagement in protected areas. VIMOMA – Látogatói élmény tervezés és természetvédelem a látogatómonitoring és menedzsment eszközök segítségével védett területeken. Útmutató a védett és rekreációs területek látogatóinak hatékony nyomon követéséhez, Földrajzi és Területgazdálkodási Intézet Jagellő Egyetem, CEEweb a Biológiai Sokféleségért, Újvidéki Egyetem, Brnói Mendel Egyetem, Matej Bel Egyetem, s. 110. (on line wersja węgierska).
 9. Hibner J., Kozumpliková A., Vasiljević D., Varga Á., Morante T., Švajda J., Zawilińska B., Markovič V., Oppong Wiafe J., Laanisto L., Casimiro D., 2023, VIMOMA – Experience design and nature conservation via VIsitor MOnitoring and MAnagement in protected areas. VIMOMA – Látogatói élmény tervezés és természetvédelem a látogatómonitoring és menedzsment eszközök segítségével védett területeken. Útmutató a védett és rekreációs területek látogatóinak hatékony nyomon követéséhez, Földrajzi és Területgazdálkodási Intézet Jagelló Egyetem, CEEweb a Biológiai Sokféleségért, Újvidéki Egyetem, Brnói Mendel Egyetem, Matej Bel Egyetem, s. 110. (on line wersja polska).

 1. R. Guzik, A. Kołoś, Ł. Fiedeń, A. Kocaj, K. Wiedermann, 2022, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie małopolskim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 287.
  [49 zł]
 2. J. Kozak, 2022, Geografia: podejście cyfrowe, 2022, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 200.
 3. C.K. Puntos, 2022, Geo & Arche. Dialog wschodniej perspektywy. Wizualizacja informacji geograficznej. Fotografia, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków–Przemyśl, 20.
 4. Ł. Fiedeń (red.), 2022, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 11, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 59.
 5. A. Jackowski, 2022, Olsztyn – nasza wojenna Mała Ojczyzna (1935–195). Jubileusz 75.lecia Oddziału Częstochowskiego PTG, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ,  Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Częstochowski Kraków, 72.

 1. J. Działek, 2021, Geografia sztuki. Struktury przestrzenne zjawisk i procesów artystycznych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 432.
  [65 zł]
 2. K. Piotrowicz, Z. Bielec-Bąkowska, K. Krzyworzeka, 2021, Groźne zjawiska meteorologiczne w Krakowie i powiecie krakowskim w świetle interwencji straży pożarnej i policji, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 190.
  [35 zł]
 3. R. Guzik, A. Kołoś, Ł. Fiedeń, A. Kocaj, K. Wiedermann, 2021, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie kujawsko-pomorskim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 224.
  [45 zł]
 4. E. Gorczyca, A. Radecki-Pawlik, K. Krzemień (red.), 2021, Procesy fluwialne a utrzymanie rzek i potoków górskich, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 542.
  [65 zł]
 5. R. Guzik, A. Kołoś, Ł. Fiedeń, A. Kocaj, K. Wiedermann, 2021, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie warmińsko-mazurskim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 208.
  [45 zł]
 6. E. Gorczyca, A Michno, J. Święchowicz (red.), 2021, Rzeźba terenu w różnych warunkach morfoklimatycznych. Monografia dedykowana prof. dr. hab. Kazimierzowi Krzemieniowi w 70. rocznicę urodzin i 47. rocznicę pracy naukowej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 672.
 7. R. Guzik, A. Kołoś, Ł. Fiedeń, A. Kocaj, K. Wiedermann, 2021, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie zachodniopomorskim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 224.
  [45 zł]
 8. R. Guzik, A. Kołoś, Ł. Fiedeń, A. Kocaj, K. Wiedermann, 2021, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie łódzkim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 224.
  [45 zł]
 9. Ł. Fiedeń (red.), 2021, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 10, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 74.

 1. M. Jodłowski, 2020, Udostępnianie górskich parków narodowych w Europie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 512.
  [35 zł]
 2. Ł. Fiedeń, K. Anielska, A. Świgost-Kapocsi (red.), 2020, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 8, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 151.
  [20 zł]
 3. A. Jackowski, T. Wites (red.), 2020, Księga wielkiego jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918–2018, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 544.
 4. K. Płatkiewicz, 2020, Zróżnicowanie przestrzenne wypadków i kolizji drogowych w Krakowie oraz jego uwarunkowania, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 221.
  [34 zł]
 5. Ł. Fiedeń (red.), 2020, Turze Pole. 600 lat działalności człowieka, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 362.
  [39 zł]
 6. W. Maciejowski, 2020, Zmiany krajobrazu południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w XX i na początku XXI w. a aktualne założenia polityki rozwoju gmin, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 381.
 7. A. Pawłowska-Legwand, 2020, Technologie informacyjno-komunikacyjne w promocji i informacji turystycznej gmin w Polsce. Studium na przykładzie województwa małopolskiego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 232.
  [30 zł]
 8. R. Guzik, A. Kołoś, Ł. Fiedeń, A. Kocaj, K. Wiedermann, 2020, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie pomorskim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 224.
  [45 zł]
 9. Ł. Fiedeń (red.), 2020 Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 9, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 63.

 1. A. Jackowski, E. Bilska-Wodecka, I. Sołjan, Justyna Liro (red.), 2019, Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 294.
 2. J. Pociask-Karteczka, 2019, Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 80.
 3. Ł. Fiedeń, 2019, Zmiany użytkowania  gruntów, gospodarowania i codziennego życia mieszkańców gmin w pasie autostrady A4, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 176.
  [35 zł]
 4. Ł. Fiedeń, K. Anielska (red.), 2019, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 7, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 226.
  [25 zł]
 5. J. Balon, 2019, Indyjskie obrazki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 472.
  [35 zł]
 6. R. Twardosz, U. Kossowska-Cezak, 2019, Wielkoobszarowe anomalie termiczne w Europie ( 1951 – 2018 ), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 80.
  [30 zł]

 1. A. Wypych, 2018, Para wodna w troposferze na Europą, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 200.
  [30 zł]
 2. A. Jackowski, K. Krzemień, I. Sołjan (red.), 2018, Geografowie polscy. Słownik biograficzny, t. 1–3, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 1920.
  [160 zł]
 3. K. Listwan-Franczak, Ł. Fiedeń, P. Franczak, 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 5, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 132.
  [15 zł]
 4. M. Luc, 2018, Użytkowanie ziemi w badaniu krajobrazu zrównoważonego,  Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 192.
  [35 zł]
 5. Ł. Fiedeń, K. Anielska, K. Listwan-Franczak, P. Franczak (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 6, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 192.
  [25 zł]
 6. A. Zborowski (red.), 2018, Człowiek – społeczeństwo – przestrzeń, t. 11, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 208.
  [25 zł]
 7. A. Jackowski (red.), 2018, Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i jej rozwoju, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 352.
  [39 zł]

 1. U. Kossowska-Cezak, R. Twardosz, 2017, Anomalie termiczne w Europie (1951–2010), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 184.
  [35 zł]
 2. J. Balon, M. Kistowski, P. Krąż, E. Mocior, M. Rechciński (red.), 2017, Teoretyczne i praktyczne aspekty badań ekologiczno-krajobrazowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 41, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Kraków, 272.
  [30 zł]
 3. J. Fidelus-Orzechowska, E. Gorczyca, K. Krzemień, 2017, Geomorfologiczne skutki gospodarki turystycznej w Tatrach, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 240.
 4. M. Drewnik, M. Mika (red.), 2017, Człowiek i jego działalność. Spojrzenie geografa, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 356.
  [40 zł]
 5. G. Micek, 2017, Bliskość geograficzna przedsiębiorstw zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 240.
  [48 zł]
 6. J. Działek, W. Biernacki, R. Konieczny, Ł. Fiedeń, P. Franczak, K. Grzeszna, K. Listwan-Franczak, 2017, Zanim nadejdzie powódź. Wpływ wyobrażeń przestrzennych, wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe i komunikowania ryzyka na przygotowanie społeczności lokalnych do powodzi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 368.
 7. P. Franczak, 2017, Police. Pasmo w cieniu Babiej Góry, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 527.
  [75 zł]

 1. M. Baścik, 2016, Armenia – w poszukiwaniu źródeł. Katalog wystawy, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 80.
  [25 zł]
 2. J. Święchowicz, A. Michno (red.), 2016, Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej. Monografia dedykowana dr hab. Bogdanie Izmaiłow w 44. Rocznicę pracy naukowej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 392.
  [47 zł]
 3. J. Kozak, K. Wasak, P. Trzepacz, A. Michno, A. Szablowska-Midor, 2016, Nowe koncepcje studiów geografii i gospodarki przestrzennej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 144.
  [14 zł]
 4. A. Jackowski, E. Bilska-Wodecka, I. Sołjan, J. Liro, 2015, Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1936–1939) i jego rola w rozwoju geografii turyzmu, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 221.
  [25 zł]
 5. J. Święchowicz (red.), 2016, Pracownia ogólna. Przewodnik rozwoju kluczowych kompetencji uczenia się i prowadzenia badań podczas studiów, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 424.
 6. E. Gorczyca, 2016, Rozwój górskich żwirodennych koryt rzecznych w warunkach antropopresji, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 240.
 7. P. Franczak, P. Krąż J. Liro, M. Liro, K. Listwan-Franczak (red.), 2016, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 4, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 341.
  [28 zł]
 8. D. Ptaszycka-Jackowska, A. Jackowski, 2016, Dookoła świata przez morza i oceany. Katalog wystawy fotograficznej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 88.
 9. R. Guzik, A. Kołoś, K. Gwosdz, W. Biernacki, J. Działek, A. Kocaj, M. Panecka-Niepsuj, K. Wiedermann, 2016, Dostępność, relacje i powiązania przestrzenne w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 158.
  [25 zł]
 10. Andrzej Zborowski (red.), 2016, Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń, t.9, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Centrum Kultury Ekumenicznej, Kraków–Myczkowce, 196.
 11. Andrzej Zborowski (red.), 2016, Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń, t.10, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Centrum Kultury Ekumenicznej, Kraków–Myczkowce, 203.

 1. E. Bilska-Wodecka i I. Sołjan, 2015, Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 410.
  [55 zł]
 2. P. Trzepacz, J. Więcław-Michniewska, A. Brzosko-Sermak, A. Kołoś (red.), 2015, Miasto w badaniach geografów, t. 1, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 407.
  [35 zł]
 3. M. Soja, A. Zborowski (red.), 2015, Miasto w badaniach geografów, t. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 239.
  [25 zł]
 4. J. Liro, M. Liro, P. Krąż (red.), 2015, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 3, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 268.
  [25 zł]
 5. J. Balon, P. Krąż, E. Mocior, M. Rechciński, 2015, Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku. (The Role of Field Studies in Landscape Research of the XXI century), Problemy Ekologii Krajobrazu tom 39, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Kraków, 160.
  [20 zł]
 6. M. Mika, R. Pawlusiński, B. Zawilińska, 2015, Park narodowy a gospodarka lokalna. Model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 263.
  [40 zł]
 7. Andrzej Zborowski (red.), 2015, Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń, t.8, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Centrum Kultury Ekumenicznej, Kraków–Myczkowce, 188.

 1. Krzysztof Gwosdz, 2014, Pomiędzy starą a nową ścieżką rozwojową. Mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i przestrzennej regionu tradycyjnego przemysłu na przykładzie konurbacji katowickiej po 1989 roku, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 269.
  [35 zł]
 2. Mirosław Mika, 2014, Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 230.
  [25 zł]
 3. Wiesław Ziaja, Miłosz Jodłowski (red.), 2014, Struktura środowiska geograficznego a fizjonomia krajobrazu, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 170.
  [35 zł]
 4. Bartosz Rzonca, 2014, Właściwości zbiornikowe przestrzeni porowej mezozoicznych skał węglanowych północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 176.
  [45 zł]
 5. Antoni Jackowski, 2014, Kalendarium dziejów geografii polskiej (wybór). History of Geography in Poland (selected items), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 426.
  [30 zł]
 6. Danuta Ptaszycka-Jackowska, 2014, Geografia turystyczna Francji, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 228.
  [35 zł]
 7. Kinga Krzesiwo, 2014, Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w Karpatach, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 266.
  [45 zł]
 8. Paweł Krąż (red.), 2014, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 184.
  [15 zł]
 9. Antoni Jackowski, Małgorzata Taborska, 2014, Rozwój polskiej myśli geograficznej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 344.
 10. Wojciech Maciejowski (red.), 2014, Monografia gminy Sułoszowa, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Urząd Gminy Sułoszowa, Kraków, 410.
  [45 zł]

 1. Dorota Matuszko, 2013, Zachmurzenie Spitsbergenu na podstawie obserwacji Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie, Cloudiness over Spitsbergen based on obserwations made at the Polish Polar Station in Hornsund, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 96
  [45 zł]
 2. Anna Michno, 2013, Rozwój dolin w ujściowych odcinkach rzek na wyżynach lessowych w Polsce, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 231.
  [35 zł]
 3. Adam Jelonek, Maria Soja, 2013, Podstawy geografii ludności, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 200.
  [20 zł]
 4. Maria Baścik, Antoni Jackowski (red.), 2013, Uniwersytet Jagielloński Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Tradycja i współczesność, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 186.
  [35 zł]
 5. Michał Jakiel (red.), 2013, Środowisko geograficzne w badaniach młodych geografów, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 160.
  [17 zł]
 6. Paweł Krąż, Joanna Hibner, Jacek Koj, Jarosław Balon (red.) 2013, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 1, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 262.
  [27 zł]
 7. Bożena Degórska, Maria Baścik (red.), 2013, Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby–ochrona–kształtowanie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 293.
 8. Marta Cebulska, Robert Szczepanek, Robert Twardosz, 2013, Rozkład przestrzenny opadów atmosferycznych w dorzeczu górnej Wisły. Opady średnie roczne (1952–1981), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Politechnika Krakowska, Kraków, 88.
  [45 zł]
 9. Janusz Siwek, Maria Baścik (red.), 2013, Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko­Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 317.
  [40 zł]
 10. Robert Pawlusiński, 2013, Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 504.
 11. Andrzej Zborowski (red.), 2013, Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń, t.3, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Centrum Kultury Ekumenicznej, Kraków–Myczkowce, 162.
 12. Andrzej Zborowski (red.), 2013, Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń, t.4, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Centrum Kultury Ekumenicznej, Kraków–Myczkowce, 196.
 13. Marta Cebulska, Robert Szczepanek, Robert Twardosz, 2013, Rozkład przestrzenny opadów atmosferycznych w dorzeczu górnej Wisły. Opady średnie roczne (1952–1981), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, Kraków, 84.
 14. Joanna Pociask-Karteczka (red.), 2013, Z badań hydrologicznych w Tatrach, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Tatrzański Park Narodowy, Kraków, 115.

 1. Paweł Franczak, 2012, Słownik nazw geograficznych doliny Skawicy, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 88.
 2. Jolanta Święchowicz, 2012, Wartości progowe parametrów opadów deszczu inicjujących procesy erozyjne w zlewniach użytkowanych rolniczo, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 282.
  [45 zł]
 3. Krystyna Aleksandra Harasimiuk, 2012, Dzieje Instytutu Geograficznego w Uniwersytecie Lwowskim w latach 1883, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 446.
  [49,90 zł]
 4. Izabela Sołjan, 2012, Sanktuaria i ich rola w organizacji przestrzeni miast na przykładzie największych europejskich ośrodków katolickich, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 364.
  [69 zł]
 5. Elżbieta Bilska-Wodecka, 2012, Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni miasta w XX i na początku XXI wieku, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 304.
  [69 zł]
 6. Bogdanowicz Robert, Jokiel Paweł, Joanna Pociask-Karteczka (red.), 2012, Wody w parkach narodowych Polski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Komisja Hydrologiczna Polskie Towarzystwa Geograficznego, Kraków, s. 402.
 7. Mirosław Żelazny, 2012, Czasowo-przestrzenna zmienność cech fizykochemicznych wód Tatrzańskiego Parku  Narodowego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 286.
  [88 zł]
 8. Joanna P. Siwek, 2012, Zmienność składu chemicznego wód w małych zlewniach na progu Pogórza Karpackiego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s.113.
 9. Piotr Trzepacz (red.), 2012, Zrównoważony rozwój – wyzwania globalne. Podręcznik dla uczestników studiów doktoranckich, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 361.
 10. Kazimierz Krzemień (red.), 2012, Struktura koryt rzek i potoków (studium metodyczne), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 144.
  [35 zł]
 11. Piotr Kłapyta, 2012, Ewolucja rzeźby wysokogórskiej Tatr Zachodnich w późnym holocenie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 272, tylko wersja pdf do internetu.
 12. Andrzej Zborowski (red.), 2012, Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń, t.2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Centrum Kultury Ekumenicznej, Kraków–Myczkowce, 422.
 13. Paweł Kroh, 2012, Relaksacja w środowisku przyrodniczym Tatr Polskich, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 172.

 1. Mirosław Mika (red.), 2011, Kraków jako ośrodek turystyczny, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 320.
  [36,75 zł]
 2. Maria Soja, Andrzej Zborowski (red.), 2011, Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 290.
  [31,50 zł]
 3. Bartłomiej Rzonca, Janusz Siwek (red.), 2011, Hydrologia Bieszczadów. Zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 89.
 4. Baścik Maria, Józef Partyka (red.), 2011, Wody na Wyżynach Olkuskiej i Miechowskiej. Zlewnie Prądnika, Dłubni i Szrenicy, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Ojcowski Park Narodowy, Kraków, 103.
  [20 zł]
 5. Marek Drewnik, Andrzej Kacprzak, Wojciech Szymański (red.), 2011, Historia i kierunki rozwoju geografii gleb w Polsce, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 91.
  [15 zł]
 6. Antoni Jackowski (red.), 2011, Do końca wierny Polsce i Geografii. Wiktor Rudolf Ormicki (1898-1941), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 368 + 124 stron wkładek nienumerowanych.
  [60 zł]
 7. Kazimierz Krzemień, Mariusz Klimek, 2011, Polskie terenowe stacje geograficzne, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 120.
  [15 zł]
 8. Miłosz Jodłowski, 2011, Zasady dobrej praktyki w zarządzaniu ruchem wspinaczkowym na obszarach chronionych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 204 + 1 strona nienumerowana
 9. Andrzej Ciołkosz, Czesław Guzik, Małgorzata Luc, Piotr Trzepacz, 2011, Zmiany użytkowania ziemi w Karpatach Polskich w okresie 1988–2006, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s.145 + 54 strony wkładek nienumerowanych.
 10. Mateusz Troll, Agata Warchalska (red.), 2011, Huculszczyzna w badaniach młodych naukowców, Biblioteka Górska Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTJ w Krakowie, t. 3., Kraków, 320.

 1. Katarzyna Piotrowicz, 2010, Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 314.
  [36,75 zł]
 2. Antoni Jackowski, Anna Michno (red), 2010, Pamiętamy… Geografia polska w latach II wojny światowej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 236.
  [40 zł]
 3. Anita Bokwa, 2010, Wieloletnie zmiany struktury mezoklimatu miasta na przykładzie Krakowa, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 258.
  [31,50 zł]
 4. Wojciech Biernacki, 2010, Człowiek – Media – Środowisko, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 142.
  [19,95 zł]
 5. Maria Baścik (red.), 2010, Irena de Dynowska-Balcer 1929–1995. Pro Memoria, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 91.
  [15,75 zł]
 6. Krzysztof Miraj, 2010, Przemiany wsi i rolnictwa Polskiej Orawy na przełomie XX i XXI wieku, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 156.
  [31,50 zł]

 1. Bogdan Wszołek, Agnieszka Kuźmicz, 2009, Elementy astronomii dla geografów, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 184.
 2. Zygmunt Górka, Andrzej Zborowski, 2009, Człowiek  i  rolnictwo.  Profesorowi Czesławowi Guzikowi w 70. rocznicę urodzin, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 385.
 3. Bolesław Domański, Włodzimierz Kurek (red.), 2009, Gospodarka i przestrzeń. Prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 347.
 4. Jacek Kozak, Małgorzata Luc (red.), 2009, Geograf u progu ery kosmicznej. Profesorowi Janowi Andrzejowi Ciołkoszowi w 70. rocznicę urodzin, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 104.
 5. Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski (red.), 2009, Ekologia krajobrazu – problemy badawcze i rozwoju. Problemy ekologii krajobrazu, t. 23, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 208.
 6. Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, 2009, Z dziejów geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim (XV–XXI wiek), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 467.
  [65 zł]
 7. Jacek Kozak, Małgorzata Luc (red.), 2009, Archiwum Fotogrametrii, kartografii i Teledetakcji, t. 20, Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Sekcja Kartografii Komitetu Geodezji PAN, Sekcja Geoinformatyki Komitetu Geodezji PAN, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN, Klub Teledetekcji Środowiska PTG, Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 478.

 1. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień (red.), 2008, Współczesne przemiany rzeźby Polski, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Kraków, 400.
  [42 zł]
 2. Maria Soja, 2008, Cykle rozwoju ludności Karpat Polskich w XIX i XX wieku, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 142.
  [31,50 zł]
 3. Joanna Pociask-Karteczka, Józef Partyka (red.), 2008, Wody na obszarach chronionych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 320.
  [28,35 zł]
 4. Wojciech Biernacki, Anita Bokwa, Jarosław Działek, Tomasz Padło (red.), 2009, Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk żywiołowych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 143.
 5. Chełmicki W., Siwek J. (red.), 2008, Hydrological extremes in small basins,XII Biennal International Conference of ERB, 18-20 September 2008, Cracow, Poland, Book of abstracts, Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, ss. 400.

 1. Dorota Matuszko (red.), 2007, Klimat Krakowa w XX wieku, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 252 + 4 mapy.
  [31,50 zł]
 2. Katarzyna Piotrowicz, Robert Twardosz (red.), 2007, Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 428.
 3. Miłosz Jodłowski, 2007, Górna granica kosodrzewiny w Tatrach, na Babiej Górze i w Karkonoszach. Struktura i dynamika ekotonu, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 188 + 26 arkuszy luźnych załączników.
 4. Izabela Sołjan, Maciej Ostrowski (red.), 2007, Przyroda, geografia, turystyka w nauczaniu Jana Pawła II, XV Seminarium Sacrum i przyroda, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Papieska Akademia Teologiczna, Koło PTTK nr 1/O Kraków „Pielgrzym”, Kraków, 145.
 5. Maria Baścik, Antoni Jackowski (red.), 2006, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Tradycja i współczesność, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 160.
 6. Janusz Górecki, 2007, Świadomość regionalna Polaków na Bukowinie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 117.
 7. Ireneusz Jędrychowski (red.), 2007, Atlas Kampusu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 71.
 8. Włodzimierz Kurek, Mirosław Mika (red.), 2007, Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki. Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 323.
 9. Włodzimierz Kurek, Robert Faracik (red.), 2007, Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki. Prace geograficzne i regionalne, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 315.
 10. Włodzimierz Kurek, Robert Pawlusiński (red.), 2007, Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki. Studia nad turystyką. Prace ekonomiczne i społeczne, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 291.
 11. Jarosław Balon, 2007, Stabilność środowiska przyrodniczego Karpat Zachodnich powyżej górnej granicy lasu, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 262.

 1. Maria Baścik, Antoni Jackowski (red.), 2006, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Tradycja i współczesność, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 160.
 2. Izabela Walczak (red.), 2006, Sprawozdanie i historia Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1981-2006, Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,108.
 3. Joanna Więcław-Michniewska, 2006, Krakowskie suburbia i ich społeczność, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 169.
 4. Mateusz Troll (red.), 2006, Czarnohora. Przyroda i człowiek, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 232 + 1 mapa.
  [36,75 zł]
 5. Antoni Jackowski, Izabela Sołjan (red.), 2006, Wincenty Pol jako geograf i krajoznawca, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 240.
  [30 zł]
 6. Arkadiusz Kołoś, 2006, Rozwój przestrzenny a współczesne funkcjonowanie miejskiego transportu szynowego w Polsce, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 192 + 28 map.
 7. Robert Faracik, 2006, Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 138.

 1. Adam Kotarba, Zofia Rączkowska (red.), 2005, Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 108.
 2. Bolesław Domański, Stefan Skiba (red.), 2005, Geografia i sacrum, t. 1, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 474.
 3. Bolesław Domański, Stefan Skiba (red.), 2005, Geografia i sacrum, t. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 480.
 4. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz (red.), 2005, Współczesna ewolucja rzeźby Polski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 560.
 5. Bolesław Domański, Krzysztof Gwosdz (red.), 2005, Dziesięć lat doświadczeń pierwszej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu, Urząd Miejski w Mielcu, Kraków, 242.
 6. Robert Twardosz, 2005, Dobowy przebieg opadów atmosferycznych w ujęciu synoptycznym i probablistycznym na przykładzie Krakowa (1886-2002), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 178.
 7. Kazimierz Krzemień, Janina Trepińska, Anita Bokwa (red.), 2005, Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 316.
 8. Ireneusz Jędrychowski (red.), 2005, 25 lat Zakładu Kartografii i Teledetekcji, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 164.
 9. Andrzej Zborowski, 2005, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 576.
 10. Agnieszka Sobala-Gwosdz, 2005, Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 248.
 11. Janina Trepińska, Zygmunt Olecki (red.), 2006, Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego. Profesor Barbarze Obrębskiej-Starkel, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 374.
 12. Mirosław Żelazny (red.), 2005, Dynamika związków biogennych w wodach opadowych, powierzchniowych i podziemnych w zlewniach o różnym użytkowaniu na Pogórzu Wiśnickim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 216.
 13. Robert Pawlusiński, 2005 Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 217.

 1. Janusz Siwek, 2004, Źródła w zlewniach Prądnika, Dłubni i Szreniawy. Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania jakości wód, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 98.
 2. Zygmunt Górka, 2004, Krakowska dzielnica staromiejska w dobie społeczno-ekonomicznych przemian Polski na przełomie XX i XXI wieku, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 130.
 3. Anna Michno, 2004, Transformacja doliny dolnej Nidzicy w holocenie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 97.
 4. Elżbieta Bilska-Wodecka, 2004, Kalwarie europejskie. Analiza struktury, typów i genezy, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 192.
 5. Bogdana Izmaiłow (red.), 2004, Przyroda – Człowiek – Bóg, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 376.
  [24,15 zł]
 6. Anita Bokwa, Zbigniew Ustrnul (red.), 2004, Zastosowanie wybranych metod statystycznych w klimatologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 172.
 7. Włodzimierz Kurek, 2004, Turystyka, na obszarach górskich Europy, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 214.
  [15,75 zł]
 8. Mirosław Mika, 2004, Turystyka a przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 228.
 9. Paweł Jezioro, Jacek Kozak, 2004, Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej – ćwiczenia, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 109.
 10. Antoni Jackowski (red.), 2004, Geografia u progu XXI wieku, Materiały I Forum Geografów Polskich, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 111.
 11. Grzegorz Micek, Tomasz Padło (red.), 2004, Przestrzeń w badaniach i wędrówkach studentów geografii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 111.

 1. Kazimierz Trafas, Paweł Struś, Janusz Szewczuk (red.), 2003, Kartografia w turystyce – turystyka w kartografii, Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych, t. 24, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Kartograficzny, Kraków, 130.
 2. Joanna Pociask-Karteczka (red.), 2003, Zlewnia. Właściwości i procesy, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 288.
 3. Stefan Skiba, Marek Drewnik, Andrzej Kacprzak, 2003, Gleba w środowisku (Soil in the environment), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 551.
 4. Stefan Skiba, Marek Drewnik, Andrzej Kacprzak, 2003, Gleby Karpat Polskich (Soils of the Polish Carpathians), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 49. (PDF)
 5. Wojciech Jarczewski, Grzegorz Micek (red.), 2003, Krakowska przestrzeń biurowa, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 92.
 6. Robert Guzik, 2003, Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 190.
 7. Krzysztof Gwosdz, 2003, Ewolucja rangi miejscowości konurbacji przemysłowej. Przypadek Górnego Śląska, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 216.

 1. Rajmund Mydel, 2002, Kioto. Japońskie miasto historyczne. Zróżnicowanie demograficznej, funkcjonalnej i społeczno-ekonomicznej przestrzeni, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 72.
  [9,45 zł]
 2. Janina Trepińska, 2002, Górskie klimaty, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 204.
 3. Izabela Sołjan, 2002, Ośrodki kultu maryjnego w Karpatach Polskich (1772-1992), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 192. (PDF)
 4. Krystyna German, Jarosław Balon (red.), 2001, Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 814.
 5. Małgorzata Pietrzak, 2002, Geomorfologiczne skutki zmian użytkowania ziemi na Pogórzu Wiśnickim, Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 149. (PDF)
 6. Jolanta Święchowicz, 2002, Współdziałanie procesów stokowych i fluwialnych w odprowadzaniu materiału rozpuszczonego i zawiesiny ze zlewni pogórskiej, Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, 3, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 152.
 7. Adam Jelonek, Zygmunt Górka (red.), 2002, Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 611.

 1. Wojciech Chełmicki (red.), 2001, Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, 1, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 136. (PDF)
 2. Wojciech Chełmicki (red.), 2001, Źródła Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Zmiany w latach 1973-2000, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 128. (PDF)
 3. Joanna Angiel, Marek Angiel, 2001, Dydaktyczna ścieżka przyrodniczo-geograficzna „Pogórze Karpackie”. Pogórze Wiśnickie, okolice Bochni, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 32 + 3 strony wkładek nienumerowanych.
 4. Bronisław Kortus (red.), 2001, Człowiek i przestrzeń. Profesorowi Jelonkowi w 70. rocznicę urodzin, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 228. (PDF)
 5. Bolesław Domański, 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 522. (PDF)

 1. Bronisław Kortus, Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień (red.), 2000, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, 5, Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o Ziemi i człowieku, Instytut Geografii UJ, Kraków, 280.

 1. Wojciech Chełmicki, 1999, Degradacja i ochrona wód. cz. II, Zasoby, Instytut Geografii UJ, Kraków, 151.
 2. Joanna Pociask-Karteczka (red.), 1999, Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych  w hydrologii, Instytut Geografii UJ, Kraków, 92.
 3. Wojciech Widacki (red.), 1999, Przemiany środowiska przyrodniczego zachodniej części Beskidów pod wpływem antropopresji, Instytut Geografii UJ, Kraków, 144.
 4. Wojciech Chełmicki, Joanna Pociask-Karteczka (red.), 1999, Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza, Instytut Geografii UJ, Kraków, 252.
 5. Bronisław Kortus, Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień (red.), 1999, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, 1, Dzieje Katedry i Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego 1849-1999, Instytut Geografii UJ, Kraków, 176.
 6. Bronisław Kortus, Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień (red.), 1999, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, 2, Wybitni Geografowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Geografii UJ, Kraków, 280.
 7. Bronisław Kortus, Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień (red.), 1999, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, 3, Rozwój i dorobek nauk geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim, Instytut Geografii UJ, Kraków, 544.
 8. Bolesław Domański, Wojciech Widacki (red.), 1999, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, 4, Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, Instytut Geografii UJ, Kraków, 454.

 1. Danuta Ptaszycka-Jackowska, Antoni Jackowski, 1998, Jasnogórskie pielgrzymki w przestrzeni miasta i regionu Częstochowy, Instytut Geografii UJ, Kraków, 144.

 1. Bolesław Domański, Antoni Jackowski (red.), 1997, Geografia – człowiek – gospodarka, Instytut Geografii UJ, Kraków, 324.
 2. Rajmund Mydel, Heinz Fassmann, 1997, Nielegalni robotnicy cudzoziemscy i czarny rynek pracy. Polscy nielegalni pracownicy w Wiedniu, Instytut Geografii UJ, Kraków, 96.
 3. Janina Trepińska (red.), 1997, Wahania klimatu w Krakowie (1792-1995). Wiekowe zmiany klimatu na podstawie krakowskiej serii meteorologicznej (1792-1995) ze szczególnym uwzględnieniem schyłku małego glacjału, Instytut Geografii UJ, Kraków, 205.
 4. Wojciech Widacki, 1997, Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej, Instytut Geografii UJ, Kraków, 96.
 5. Jacek Kozak, 1996, Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej – ćwiczenia, Instytut Geografii UJ, Kraków, 96.
 6. Wojciech Chełmicki, 1997, Degradacja i ochrona wód. cz. I, Jakość, Instytut Geografii UJ, Kraków, 252.

 1. Antoni Jackowski (red.), 1996, Przestrzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX wieku na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych, Instytut Geografii UJ, Kraków, 328.
 2. Rajmund Mydel, 1996, Kryzys amerykańskiego miasta centralnego. Buffalo 1950-1990, Instytut Geografii UJ, Kraków, 146.

 1. Ludwik Kaszowski, 1995, Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat między Rabą a Uszwicą, Instytut Geografii UJ, Kraków, 332.